Торговий баланс

Trade Balance або Торговий баланс є одним з ключових макроекономічних показників для ринку Форекс. У нім відбиваються результати участі конкретної країни в міжнародній торгівлі, він також є складовою частиною її платіжного балансу, інакше Current Account.
Торговий баланс це співвідношення між сумою вартості всіх товарів, що експортуються державою і сумою вартості всіх товарів, ввезених в цю державу. Перш за все, аналізу піддається експорт, оскільки він робить прямий вплив на величину приросту в економіці.

Імпорт же, відображає попит на ті або інші товари усередині країни, приріст імпорту свідчить про формування запасів, що говорить про можливий в майбутньому повільний приріст продажів. На величину торгового балансу впливає валютний курс, що коректує номінальну значення надходжень від імпорту у валюті країни.
Якщо сума вартості всіх вивезених товарів більше суми вартості всіх ввезених товарів, то говорять про активний торговий баланс, якщо ж ввезення перевищує вивіз, говорять про пасивний баланс або негативне сальдо. Позитивне сальдо або як мінімум зменшення значення негативного сальдо це сприятливий чинник для зростання поточного курсу національної валюти.


0 Відгуків на “Торговий баланс”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук