Словник трейдера

A

Account (рахунок) запис фінансових транзакцій для юридичної або фізичної особи, в банці або інших фінансових організаціях;

Account statement (виписка з рахунку) у виписці даються узагальнені відомості про операції клієнта за певний період часу;

Alert (попередження) повідомлення про наперед позначену подію на ринку; наприклад: досягненні ціною певного значення;

Analysis (аналіз) дослідження і оцінка інформації для вибору кращої стратегії поведінки на ринку;

Analyst (аналітик) службовець банку, брокерської контори або фонду, який аналізує ситуацію і дає рекомендації на покупку і продаж;

Arbitrage (арбітраж) пари протилежних транзакцій, які відбуваються одночасно і генерують прибуток з нульовим ризиком;

Ascending bottoms (денця, що підвищуються) термін технічного аналізу для графіків, в яких кожна подальша нижня відмітка ціни вища, ніж попередня; служить індикатором підвищення;

Ascending tops (вершини, що підвищуються) термін технічного аналізу для частин графіків, в яких кожна подальша верхня відмітка ціни вища, ніж попередня; служить індикатором пониження;

Ask (аськ, попит) курс, по якому банк продає базову валюту;

AUD - австралійський долар

Aussie (осси) на ділерському жаргоні позначає австралійський долар;

Average (середнє) арифметичне середнє;

B

Back testing (зворотне тестування) процес оптимізації торгової стратегії, що використовує історичні дані для побудови прогнозів і перевірки якості результатів;

Bank rate офіційна облікова ставка;

Barometer (барометр) економічні і ринкові дані, використовувані для визначення загальних тенденцій; наприклад: рівень безробіття, процентні ставки, рівень споживання і об'єм початого будівництва;

Bear (ведмідь) трейдер, що грає на пониження;

Bear market (ведмедячий ринок) ринок, що має тенденцію до зниження курсів;

Bid (пропозиція) курс, по якому банк купує базову валюту;

Big figure (велика фігура, біг фіга) на ділерському жаргоні позначає базове число 100 пунктів;

Break above прорив рівня вгору;

Break below прорив рівня вниз;

Breakout подолання рівнів підтримки/опору;


0 Відгуків на “Словник трейдера”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук