Платіжний баланс

Платіжний баланс відвіку є одним з об'єктів державного регулювання. Це обумовлено наступними причинами.
По-перше, платіжним балансам властива неврівноваженість, що виявляється в тривалому і крупному дефіциті у одних країн і надмірному активному сальдо у інших. Нестабільність балансу міжнародних розрахунків на динаміку валютного курсу, міграцію капіталів, стан економіки. Наприклад, покриваючи дефіцит поточних операцій платіжного балансу національною валютою, США сприяли експорту інфляції в інші країни, створенню надлишку доларів в міжнародному обороті, що підірвало Бреттонвудськую систему в середині 70-х років.
По-друге, після відміни золотого стандарту в 30-х роках ХХ в. стихійний механізм вирівнювання платіжного балансу шляхом цінового регулювання діє слабо. Тому вирівнювання платіжного балансу вимагає цілеспрямованих державних заходів.
По-третє, в умовах інтернаціоналізації господарських зв'язків підвищилося значення платіжного балансу в системі державного регулювання економіки. Завдання його урівноваження входить в круг основних завдань економічної політики держави разом із забезпеченням темпів економічного зростання, забороною інфляції і безробіття.
Матеріальною основою регулювання платіжного балансу служать:

  • державна власність, зокрема офіційні золото-валютні резерви;
  • зростання частки (до 40-50%) національного доходу,перераспределяемого через державний бюджет;
  • безпосередня участь держави в міжнародних економічних відносинах як експортера капіталів кредитора, гаранта, позичальника; 4)регламентация зовнішньоекономічних операцій за допомогою нормативних актів і органів державного контролю.

Державне регулювання платіжного балансу - це сукупність економічних, зокрема валютних, фінансових, грошово-кредитних заходів держави, направлених на формування основних статей платіжного балансу, а також покриття сальдо, що склалося. Cуществует різноманітний арсенал методів регулювання платіжного балансу, направлених або на стимулювання експорту, або на обмеження зовнішньоекономічних операцій залежно від валютний-економічного стану і стану міжнародних розрахунків країни.
Cтранами, з дефіцитним платіжним балансом, зазвичай робляться наступні заходи з метою стимулювання експорту, заборони імпорту товарів, залучення іноземних капіталів, обмеження вивозу капіталів.

  1. Дефляційна політика . Така політика, направлена на скорочення внутрішнього попиту, включає обмеження бюджетних витрат переважно на цивільні цілі, заморожування цін і заробітної плати. Одним з найважливіших її інструментів служать фінансові і грошово-кредитні заходи: зменшення бюджетного дефіциту, зміни облікової ставки центрального банку (дисконтна політика), кредитні обмеження, встановлення меж зростання грошової маси. В умовах економічного спаду, за наявності великої армії безробітних і резервів невикористаних виробничих потужностей політика дефляції веде до подальшого падіння виробництва і зайнятості.

0 Відгуків на “Платіжний баланс”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук