Архів

MetaTrader 4

Програма MetaTrader 4 була створена для допомоги трейдерам в проведенні торгових операцій і технічного аналізу в режимі онлайн при роботі на ринках Forex, CFD, Ф'ючерсів. Різні види включених ордерів дозволяють трейдеру гнучко укладати угоди.

На додаток до великого числа індикаторів технічного аналізу і лінійно-графічних інструментів, в термінал була додана мова програмування ринкових торгових стратегій MQL 4. Ця мова потрібна для створення МТС (Радники, Expert Advisors), індикаторів (Custom Indicators) і скриптів (Scripts). Деякі радники здатні в режимі реального часу проводити аналіз ситуації на ринку, ухвалювати рішення, посилати накази брокерові і відкривати операції без участі трейдеру. Інструменти, створені користувачами, як і інші технічні, включені в програму, можуть проводити ринковий аналіз і генерувати різноманітні сигнали. А скрипти потрібні для виконання одноразових дій, що часто полегшує роботу трейдера.

MetaTrader 4 →


Механічні Торгові Системи на ринку FOREX MQL

MQL 4

MetaQuotes Language 4 (MQL4) - вбудована в MetaTrader 4 мова програмування. За допомогою MQL4 можна писати власні  індикатори , скрипти і експерти. Можна, також, вигадувати аналітичні функції для аналізу ситуації на Ринку. І найголовніше - писати власні механічні торгові системи , які можуть торгувати в автоматичному режимі.
Механічні Торгові Системи на ринку FOREX MQL →


Символьні таблиці


Мал. 1.

В цій статті буде показано як формувати свої власні таблиці котирувань. Спершу викличте Менеджер Таблиць (мал. 1), вибравши відповідний пункт головного меню Котирування . У діалоговому вікні, що відкрилося, відображається список всіх доступних таблиць і знаходиться панель управління, що дозволяє створювати, редагувати і видаляти таблиці котирувань.
Символьні таблиці →


MetaTrader – радники-індикатори

Останнім часом в Росії, як і в решті світу, відбувається активний розвиток інтернет-трейдінгу. Залучення капіталу приватних осіб на ринок позитивно впливає на стан економіки, а світова глобальна мережа дає можливість будь-якій сучасній людині активно і з вигодою для себе брати участь в системі світової торгівлі.

Для успішного вкладення капіталу необхідно мати під рукою адекватні інструменти отримання інформації і проведення торгових операцій через брокерську компанію. Саме тому MoneyRain Corporation рекомендує своїм клієнтам скористатися програмним забезпеченням MetaTrader (метатрейдер) .

MetaTrader – радники-індикатори →


Показники зайнятості

Рівень зайнятості є економічним показником, який відіграє важливу роль у багатьох відношеннях. Природно, що за рівнем зайнятості судять і про стан економіки.

Рівень зайнятості - це основоположний індикатор. Про цю важливу характеристику слід пам'ятати, особливо під час економічного спаду.

Коли населення роздумує про стан праці, індекс зайнятості - це останнє, що може заспокоїти. Коли падіння економіки викликає скорочення робочих місць, потрібний час, щоб сформувати в населення психологічну впевненість в економічному підйомі, доки не виникнуть нові робочі місця.

Показники зайнятості →


Грошово-кредитна політика

Методи, використовувані в грошово-кредитній політиці, можна умовно розділити на дві групи: загальні методи і вибіркові методи . Загальні методи впливають на операції всіх комерційних банків, на ринок позикових капіталів в цілому. Вибіркові (селективні) методи направлені на регулювання окремих форм кредиту (наприклад, споживчого) або кредитування різних галузей (житлового будівництва, експортної торгівлі) і застосовуватися можуть як до всіх комерційних банок так і індивідуально.
Загальні методи
До загальних (основним) методів використовуваним в грошово-кредитній політиці відносять:

 • Зміна ставки облікового відсотка;
 • Зміна норм обов'язкових резервів банків;
 • Операції на відкритому ринку;
 • Регламентація економічних нормативів для банків.

Зміна ставки облікового відсотка

Центральний банк здійснює кредитування комерційних банків, стягуючи з них за користування кредитом т.з. базову процентну ставку . Комерційні банки при видачі кредиту нарощують процентну ставку центробанку на деяку величину. Чим нижче облікова ставка центробанку, тим більше дешеві кредити видаються комерційними банками. І навпаки, підвищення облікової ставки спричиняє за собою дорожчання кредитів для населення і підприємств.
Оскільки доступність кредитів визначає величину інвестицій у виробництво і, відповідно, рівень економічної активності в державі, облікова ставка є одним з щонайпотужніших важелів управління економікою.

Зміна норм обов'язкових резервів банків

Одним з найбільш могутніх засобів дії на пропозицію грошей є зміна центральним банком норми резервних вимог . Величина резервів, тобто частина банківських активів, яку будь-який комерційний банк зобов'язаний зберігати на рахунках центрального банку, багато в чому визначає його кредитні можливості, адже банк може видавати позики і розширювати тим самим грошову пропозицію тільки тоді, коли у нього є вільні резерви, що перевищують встановлену законом мінімальну норму. Збільшуючи або зменшуючи офіційні резервні вимоги центральний банк може регулювати кредитну активність банків і, тим самим, контролювати пропозицію грошей.
На зміну пропозиції грошей, при зміні норми резервів, величезний вплив надає банківський мультиплікатор . Його суть розглянемо на прикладі.
Допустимо, у нас є група банків, в яких розмір обов'язкових запасів знаходиться на рівні 20%. Тепер уявимо собі наступну ситуацію: клієнт A прийшов в банк O1 і поклав туди на рахунок 100 000$. Банк O1 надав позичальникові B позику у розмірі 80 тисяч доларів, а 20 000$ відповідно до закону залишив в резерві. Позичальник заплатив за щось 80 000$ клієнтові C, який поклав ці гроші в банк P2. Банк P2 виділив позику позичальникові D у розмірі 64 000$, залишивши 18 000$ в запасі. Позичальник D віддав гроші клієнтові E і все повторилося. Згідно цієї моделі, в обігу реально з'явиться близько 500 000$, хоча реально сума грошей складає 100 000$.
Таким чином, при підвищенні норм резервування, кількість циркулюючих грошей збільшується з урахуванням мультиплікаційного ефекту.

Операції на відкритому ринку

При продажі і покупці цінних паперів (векселі, державні облігації і ін.) центральний банк намагається впливати на об'єм ліквідних засобів комерційних банків і тим самим здійснювати управління їх кредитною емісією. Купуючи цінні папери на відкритому ринку, він збільшує резерви комерційних банків і сприяє зростанню грошової пропозиції. Продаж цінних паперів центральним банком приводить до зворотних наслідків.
Регламентація економічних нормативів для банків
ЦБ встановлює співвідношення між касовими резервами і депозитами, власним капіталом і позиковим, акціонерним капіталом і позиковим, власним капіталом і активами, сумою кредиту одному позичальникові і капіталом або активами і ін.
Вибіркові методи
До вибіркових методів відносять:

 • Пряме обмеження розмірів банківських кредитів;
 • Регламентація умов видачі конкретних видів кредитів.

Пряме обмеження розмірів банківських кредитів
ЦБ може обмежити видачу певних кредитів в певних банках, шляхом встановленні норми кредитування. Нерідко різним банкам встановлюються неоднакові темпи зростання видачі кредитів. Також державні органи роблять вплив не тільки на об'єм кредитів в цілому, але і на їх структуру. Так, наприклад, у разі перегріву ринку нерухомості, центральний банк може обмежити комерційні банки у видачі іпотечних кредитів, тим самим зменшуючи ризик обвалу і подальшої депресії на цьому ринку.
Регламентація умов видачі конкретних видів кредитів
Шляхом встановлення певних умов кредитування, ЦБ прагне уникнути перекосів і виникнення криз в конкретних областях економіки держави. Повертаючись наприклад з перегрівом ринку нерухомості, можна відзначити випадки примусового підвищення центробанком рівня первинних засобів позичальника, за наявності яких комерційні банки можуть видати кредит.

Джерело: forex.ua


Валютне ціноутворенняТеорії

Сучасні монетарістськіє теорії волатільності обмінного курсу

Сучасні фінансові теорії волатільності короткострокового обмінного курсу враховують роль короткострокового ринку капіталу і довготривалий вплив товарного ринку на обмінний курс. Згідно цим теоріям, розбіжність між обмінним курсом і ППС обумовлена попитом і пропозицією капіталу рівнем міжнародної фінансової спроможності.

Валютне ціноутворенняТеорії →


Чинники що впливають на платіжний баланс

Платіжним балансом називається співвідношення між сумою всіх платежів, проведених даною країною іншим країнам за певний період, і сумою всіх надходжень, отриманих нею за той же період від інших країн. Баланс, в якому надходження грошових коштів перевищують їх витрачання, називають активним , в протилежному випадку - пасивним .

Структура платіжного балансу

Платіжний баланс має наступні розділи :

 • торговий баланс, тобто співвідношення між вивозом і ввезенням товарів;
 • баланс послуг і некомерційних платежів (баланс «невидимих» операцій);
 • баланс руху капіталів і кредитів

Торговий баланс

Історично зовнішня торгівля виступає початковою формою міжнародних економічних відносин, що зв'язує національні господарства в єдине світове господарство. Завдяки зовнішній торгівлі складається міжнародний розподіл праці, який заглиблюється і удосконалюється з розвитком зовнішньої торгівлі і інших міжнародних економічних операцій .
Показники зовнішньої торгівлі традиційно займають важливе місце в платіжному балансі. Співвідношення вартості експорту і імпорту товарів утворює торговий баланс . Оскільки значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється в кредит, існують відмінності між показниками торгівлі, платежів і надходжень, фактично проведених за відповідний період.
Економічне значення активу або дефіциту торгового балансу стосовно конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв'язків з партнерами і загальної економічної політики. Для країн, що відстають від лідерів по рівню економічного розвитку, активний торговий баланс необхідний як джерело валютних коштів для оплати міжнародних зобов'язань по інших статтях платіжного балансу. Для низки промислово розвинених країн (Японія, ФРН і ін.) активне сальдо торгового балансу використовується для створення другої економіки за кордоном.
Пасивний торговий баланс вважається небажаним і зазвичай оцінюється як ознака слабкості зовнішньоекономічних позицій стани. Це правильно для країн, що розвиваються, випробовують брак валютних надходжень . Для промислового розвитку країн це може мати інше значення. Наприклад, дефіцит торгового балансу США (з 1971 р. ) пояснюється активним просуванням на їх ринок міжнародних конкурентів (Західної Європи, Японії, Гонконгу, Тайваню, Південної Кореї і інших країн) по виробництву товарів все більшій складності. В результаті міжнародного розподілу праці, що складається, ефективніше використовуються ресурси в світових масштабах.
Дзеркальним віддзеркаленням дефіциту зовнішньої торгівлі США служить активне сальдо по цих операціях у згаданих партнерів, які використовують валютні надходження для закордонних капіталовкладень, зокрема в США.

Баланс послуг

Баланс послуг включає платежі і надходження по транспортних перевезеннях, страхуванні, електронною, телекосмічною, телеграфною, телефонною, поштовою і іншим видам зв'язку, міжнародному туризму, обміну науково-технічним і виробничим досвідом, експертним послугам, змісту дипломатичних, торгових і інших представництв за кордоном, передачі інформації, культурним і науковим обмінам, різним комісійним зборам, рекламі, ярмаркам і т.д. Послуги є сектором світових економічних зв'язків, що динамічно розвивається; його роль і вплив на об'єм і структуру платежів і надходжень постійно зростають.
Із зростанням рівня добробуту в розвинених країнах різко збільшилися масштаби міжнародного туризму, у складі якого значну частину складають ділові поїздки у зв'язку з інтернаціоналізацією сучасного виробництва .
Розвиток міжнародного виробництва, науково-технічна революція і інші чинники інтернаціоналізації господарського життя стимулювали торгівлю ліцензіями, ноу-хау, іншими видами науково-технічного і виробничого досвіду, лізингові операції (оренда устаткування), ділові консультації і інші послуги виробничого і персонального характеру.
За прийнятими в світовій статистиці правилами в розділ «послуги» входять виплати доходів по інвестиціях за кордоном і відсотків по міжнародних кредитах, хоча по економічному змісту вони ближче до руху капіталів і послуг. У платіжному балансі виділяються статті: надання військовій допомозі іноземним державам, військові витрати за кордоном. Вони як би примикають до операцій послуг.
По методиці МВФ прийнято також показувати особливою позицією в платіжному балансі односторонні переклади . У їх числі: державні операції - субсидії іншим країнам по лінії економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації; приватні операції - переклади іноземних робочих, фахівців, родичів на батьківщину. Цей вид операцій має велике економічне значення. Італія, Туреччина, Іспанія, Греція, Португалія, Пакистан, Єгипет і інші країни приділяють велику увагу регулюванню виїзду за кордон своїх громадян на заробітки, оскільки використовують це джерело значних валютних надходжень для розвитку економіки.
Для ФРН, Франції, Великобританії, Швейцарії, США, ЮАР і інших країн, тимчасово привертаючих іноземних робочих і фахівців, навпаки, такі перекази коштів служать джерелом дефіциту цієї статті платіжного балансу.
Перерахування операції послуг, рухи доходів від інвестицій, операції військового характеру і односторонні переклади називають «невидимими» операціями, подразумевая, що вони не відносяться до експорту і імпорту товарів, тобто відчутних цінностей. У їх складі виділяються три основні групи операцій; послуги, доходи від інвестицій, односторонні переклади.

Баланс руху капіталів і кредитів

Баланс руху капіталів і кредитів виражає співвідношення вивозу і ввезення державних і приватних капіталів, наданих і отриманих міжнародних кредитів. По економічному змісту ці операції діляться на дві категорії: міжнародний рух підприємницького і позикового капіталу.
Підприємницький капітал включає прямі закордонні інвестиції (придбання і будівництво підприємств за кордоном) і портфельні інвестиції ( покупка цінних паперів закордонних компаній). Прямі інвестиції є найважливішою формою вивозу довгострокового капіталу і роблять великий вплив на платіжний баланс. В результаті цих інвестицій розвивається міжнародне виробництво, яке інтегрує національні економіки в світове господарство на більш високому рівні і міцніше, ніж торгівля. У 1992г. Накопичена вартість прямих прикордонних інвестицій всіх країн, підрахована методом підсумовування щорічних вкладень наростаючим підсумком, склала близько 2 трлн.
доларів. Вивіз підприємницького капіталу відбувається інтенсивніше, ніж зростання виробництва і зовнішньої торгівлі, що свідчить про його провідну роль в інтернаціоналізації господарського життя. Більше двох третин вартості прямих закордонних інвестицій складають взаємні капіталовкладення розвинених країн. Це означає, що господарські зв'язки між ними зміцнюються більшою мірою, чим з рештою світу.
Міжнародний рух позикового капіталу класифікується за ознакою терміновості.

 1. Довгострокові і середньострокові операції включають державні і приватні позики і кредити, надані на термін більш за один рік. Одержувачами державних позик і кредитів виступають країни, що переважно відстають від лідерів, тоді як передові розвинені держави є головними кредиторами. Інакше виглядає картина з приватними довгостроковими позиками і кредитами. Тут країни, що також розвиваються, вдаються до запозичення у приватних кредитно-фінансових інститутів розвинених країн. Але і в розвинених країнах корпорації активно використовують залучення ресурсів з світового ринку у формі випуску довгострокових цінних паперів або банківського кредиту.
 2. Короткострокові операції включають міжнародні кредити строком до року, поточні рахунки національних банків в іноземних банках (авуари), переміщення грошового капіталу між банками. У останні два десятиліття міжбанківські короткострокові операції на світовому грошовому ринку придбали великий розмах. Якщо в 60-70-і роки переважало стихійне переміщення «гарячих» грошей, що підсилювало інфляцію і кризу Бреттонвудськой валютної системи, то в 80-і - початок 90-х рр. основний потік короткострокових грошових капіталів (щорічно 100-150 млрд. доларів) прямував в США, що привертається порівняно високими процентними ставками і стабільним курсом долара.
  Після приходу до влади Буша і переорієнтації економічної політики США на слабкий долар і низькі ставки, основний потік інвестицій попрямував на ринки, що розвивалися.

.

Рішення проблеми незбалансованого балансу

Незбалансованість платіжного балансу по поточних операціях і русі капіталів регулюється за рахунок резервів Центрального банку. Якщо дефіцит балансу поточних операцій менший, ніж позитивне сальдо рахунку фінансових операцій з капіталом, то запаси іноземної валюти в ЦБ збільшаться. Якщо більше, то брак надходжень до країни іноземної валюти по сумі цих рахунків компенсується із запасів ЦБ. В сумі сальдо рахунку поточних операцій, сальдо рахунку фінансових операцій з капіталом і зміна офіційних резервів ЦБ повинні скласти нуль. Це означає, що платіжний баланс у результаті повинен бути зведений без залишку.

Розрахунковий баланс

На відміну від платіжного балансу, що включає тільки суму грошових платежів країни і її грошових надходжень за певний період часу, розрахунковим балансом за певний період прийнято називати співвідношення всіх грошових вимог і зобов'язань даної країни, що виникли за даний період. Тоді як в платіжний баланс входять лише фактично проведені і отримані платежі, в розрахунковий баланс входять всі вимоги і зобов'язання країни по відношенню до інших країн, хоч би по ним в даний період платежі ще не були проведені.
Наприклад, в розрахунковий баланс входить весь експорт і імпорт товарів, тоді як в платіжний баланс входять лише фактична виручка від експорту товарів за даний період і фактичні витрати на оплату імпортних товарів.
Розрахунковим балансом на певну дату називається співвідношення між загальною сумою заборгованості даної країни іншим країнам і загальною сумою їх заборгованості даній країні на вказану дату. На відміну від розрахункового балансу за рік, в який входять тільки грошові вимоги і зобов'язання, що виникли протягом цього року, в розрахунковий баланс на певну дату входять вимоги, що все є до цього моменту, і зобов'язання даної країни незалежно від часу їх виникнення. Розрахунковий баланс на певну дату інакше називається балансом міжнародної заборгованості, оскільки останній характеризує країну як нетто-боржник і показує величину її майбутніх платежів.
Активний розрахунковий баланс показує, що країна є нетто-кредитор, пасивний - нетто-боржник.
Розрахунковий баланс відрізняється від платіжного балансу ще і тим, що складається наперед, щоб знати як складуться вимоги і зобов'язання в майбутні роки.
Чинники що впливають на платіжний баланс →


Економічний цикл

Головне завдання структур держави, що управляють, забезпечити стабільний економічний розвиток країни і не допустити появи різних криз. На жаль, не можна раз і на завжди створити ідеальні закони, які б забезпечили бездоганне функціонування економічної машини з постійним зростанням виробництва, високою зайнятістю і низькій інфляції. . Більш того, як показує практика, взагалі не можна добитися стабільного економічного підйому тривалий час. За періодом виробничого зростання незмінно слідує період уповільнення темпів розвитку (у якнайкращому випадку). Це плата за розвиток, за те що державу нарощує своє багатство.
Останнє, накопичуючись в окремих галузях виробництва більш, ніж в інших, викликає дисбаланс попиту і пропозиції. Поки відбувається природний (або кероване державою) перерозподіл багатства між всіма галузями виробництва, економічний розвиток сповільнюється.
У економічній теорії подібні регулярні коливання назвали циклічністю , а окремий період коливання економічним циклом . Економічний цикл складається з ряду фаз економічної активності, що послідовно змінюють один одного: криза перевиробництва, депресія, пожвавлення і підйом.
Кінцевою і початковою фазою при розвитку циклу виступає криза перевиробництва . У цей період об'єм задіяного у виробництві капіталу починає перевищувати місткість ринку. Більшість підприємств проводять товарів і послуг більш того кількості, що може придбати споживач - відбувається затоварювання. Щоб ліквідовувати надлишок товарів, підприємці скорочують виробництво і/або знижують ціни на продукцію - зменшується прибуток підприємства. Зменшення прибутку спричиняє за собою скорочення робочих місць і/або зниження заробітної плати. Платоспроможність населення падає, що викликає подальше зменшення попиту.
Паралельно, як правило, порушуються кредитні відносини і криза охоплює весь фінансовий ринок.
У фазі депресії спад виробництва скорочується, припиняється падіння цін. Рівень безробіття залишається ще високим. Оскільки капітал тепер не приносить той прибуток, який приносив раніше, відсоток під які позичають капітал продовжує зменшуватися. Останнє спонукає підприємців брати дешеві кредити і вкладати їх у виробництво. З'являються передумови для пожвавлення виробництва.
Нарешті наступає фаза пожвавлення . Підприємці, задіявши узяті кредити, нарощують виробництво. Збільшується попит на робочу силу - безробіття скорочується. Купівельна спроможність населення збільшується - росте купівельний попит. Підприємці підвищують ціни на свою продукцію - росте норма прибули. Зростає попит на капітал - збільшується ставка позикового відсотка. Пожвавлення поступово охоплює по спіралі всі галузі виробництва. Починається фаза підйому .
Завдання держави полягає в тому, щоб з потреби втручатися в процес функціонування економічного ринку і усувати небезпечні перекоси в його розвитку.
Інструменти регулірованіягосударство управляє економічним життям країни за допомогою двох могутніх інструментів: податково-бюджетною (фіскальною) і грошово-кредитної політики .
Податково-бюджетна політика . Держава, по-перше, збирає гроші за допомогою податків, по-друге витрачає їх відповідно до статей бюджету. І перше і друге є могутніми важелями, використання яких може привести як до процвітання країни, так і до глибокої затяжної кризи. Деякі школи рекомендують звести їх використання до мінімуму.
Як показує практика, в ході економічного циклу автоматично може виникнути дефіцит бюджету (перевищення витрат над доходами) у фазі спаду і профіцит (перевищення доходів над витратами) у фазі підйому. Для боротьби з дефіцитом держбюджету і в цілях пожвавлення господарського життя деякі економісти пропонують знижувати податки. Вони вважають, що нижчі ставки податків не обов'язково приведуть до збільшення дефіциту держбюджету із-за скорочення податкових надходжень, а ось підйому виробництва (пропозиції) і попиту допоможуть обов'язково.
Проте, проблема полягає в тому, що якщо це і відбувається, то в довгостроковому періоді, а в короткостроковій перспективі надходження податків до бюджету швидше за все знизяться.
Зміна ставки податків впливають в першу чергу на пропозицію (весь об'єм вироблюваних в країні товарів і послуг). Управлінням витратної частини бюджету можна вплинути на попит. Так, під час кризи 1929-33 рр., англійців Дж. М Кейнс, рекомендував для висновку економіки із застою збільшувати витрати бюджету для організації різноманітних суспільних робіт: будівництво шосейних доріг, освоєння нових районів, побудова підприємств. Зниження рівня безробіття, на його думку, повинне було збільшити попит і почати процес пожвавлення економіки.
Грошово-кредитна політика . Під таким терміном подразумеваєтся вся сукупність державних заходів в області грошового звернення і кредиту. На грошове звернення держава впливає в першу чергу за допомогою грошової емісії (може надрукувати скільки завгодно нових грошей). Кредит регулюється за допомогою облікової політики (регулювання норми відсотка під який надається позиковий капітал).
В умовах падіння виробництва і збільшення безробіття центральні банки намагаються пожвавити кон'юктуру шляхом розширення кредиту і зниження норми відсотка. Навпроти економічний підйом часто супроводжується «біржовою лихоманкою», спекуляцією, зростанням цін, наростанням диспропорцій в економіці. У таких умовах центральні банки прагнуть запобігти «перегрівши» кон'юктури за допомогою обмеження кредиту, підвищення відсотка, заборони емісії платіжних засобів і т.д.
Регулюючі структуриуправленіє економікою держави здійснюється в основному трьома держструктурами: міністерство фінансів, кабінет міністрів, центральний банк.
Міністерство фінансів . Його завдання - здійснення податково-бюджетної політики. Саме міністерство фінансів здійснює підготовку проекту бюджету, який потім обговорюється і приймається законодавчим органом (парламентом країни, регіону або муніципальних зборів).
Кабінет міністрів - це виконавча влада. Його завдання забезпечити виконання і здійснення ухвалених рішень.
Центральний банк . Головне завдання центрального банку проведення ефективної грошово-кредитної політики. Центральний банк володіє монопольним правом емісії банкнот і здійснює контроль валютного курсу країни (у разі потреби). Також ЦБ є реалізує функції банку банків (головною його клієнтурою є не торговельно-промислові підприємства і населення, а кредитні установи, в основному комерційні банки) і банку уряду (здійснює виконання державного бюджету по доходах і витратах, а також є агентом держави по розміщенню

Джерело: forex.ua


Індекси Американської фондової біржі

Американська фондова біржа публікує два основні індекси, які обчислюються на абсолютно різній основі.

Основний ринковий індекс Американської фондової біржі (AMEX Major Market Index) є простим середнім показником руху цін 20 провідних промислових корпорацій. Він був задуманий Американською фондовою біржею як своєрідного субстітута промислового індексу Доу-джонса. Хоча він розраховується і публікується Американською фондовою біржею, в його склад входять акції корпорацій, зареєстрованих на Нью-йоркській фондовій біржі. Примітно, що 15 з них є також компонентами промислового індексу Доу-джонса. Операції з ф'ючерсами по цьому індексу
здійснюються на торговій біржі Чікаго.

Індекс ринкової вартості Американської фондової біржі (AMEX Market Value Index) обчислюється на принципово іншій основі: він є показником, зваженим за ринковою вартістю всіх випущених акцій тих корпорацій, які включені в нього як компоненти. Вперше він був опублікований у вересні 1973 року. Він включає як компоненти більше 800 випусків акцій, що представляють цінні папери корпорацій всіх крупних галузевих груп, зареєстрованих на Американській фондовій біржі, включаючи, крім звичайних акцій, американські депозитні свідоцтва і підписні сертифікати.
З технічної точки зору він є унікальним внаслідок того, що при його розрахунку передбачається, що дивіденди у формі готівки, виплачувані по вхідних в його склад акціях, реінвестуються, і на цій основі вони відбиваються в індексі. Опціони по цьому індексу котируються на Американській фондовій біржі.

.
Індекси Американської фондової біржі →


2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


11 2011

10 2011

08 2011

07 2011

04 2011

05 2008

04 2008

03 2008

02 2008

01 2008

12 2007

11 2007

10 2007