Фундаментальний підхід в макроекономіці

Досвідчений мисливець може передбачити поведінку тварини, вивчаючи поведінку звірій не один рік. Так само і досвідчений трейдер. Він не стільки прогнозує поведінку ціни, скільки ЧЕКАЄ потрібної йому поведінки, засновувавши свої очікування на знанні, чому ціна міняється.
Основою такого знання виступає уміння визначити справедливу вартість, а також розуміння психології ринку. І якщо математичним віддзеркаленням психології є технічний аналіз, то справедливу вартість, як правило, визначають методами фундаментального аналізу.

Адже як було б легко торгувати, користуючись одним лише знанням технічного аналізу. Так, технічний аналіз може допомогти відрізнити «добро від зла». Але саме допомогти, тобто дати можливість точніше зрозуміти його. І точно так, як два розуми краще за одне, технічний аналіз краще використовувати разом з фундаментальним. Це два погляди на один предмет, доповнюючі, але не замінюючі один одного.

Відмінність поверхневої оцінки від фундаментальної аналогічно пошуку алмазу усередині грубого каменя, а не під позолоченою обманкою фарбованої пластмаси.

Фундаментальний аналіз вивчає закони руху цін з погляду впливу фундаментальних (макро- і мікроекономічних) чинників, таких як прибуток, собівартість, ВВП, інфляція, зайнятість.
І ціни більшості або навіть всіх товарів є об'єктами фундаментального аналізу: адже вони як мінімум впливають на інфляцію, а значить, процентні ставки і прибуток теж треба розглядати як фундаментальні чинники.

Фахівці Мінекономіки або Центрального банку проводять фундаментальний аналіз, щоб зрозуміти, як досягти стабільного економічного зростання, високої зайнятості і стабільного курсу національної валюти.

Фахівці економічних відділів і фінансові директори підприємств використовують фундаментальний аналіз для досягнення поставленої власниками мети (наприклад, максимізації прибули).

Банкіри за допомогою фундаментального аналізу оцінюють вірогідність своєчасного обслуговування узятих позичальниками кредитів.

Інвесторам і трейдерам фундаментальний аналіз необхідний для отримання цінових орієнтирів. Нам важливо знати, переоцінений або недооцінений товар, які його справедлива вартість (fair value) і цінові перспективи, які основні чинники впливають на зміни цін досліджуваних товарів.

Різні цілі проведення фундаментального аналізу породжують і різні, такі, що хоч і мають загальні риси, методики. Нижче ми зупинимося на найбільш затребуваною практикою інвестиційному завданню фундаментального аналізу - визначенні справедливої вартості валютних пар і акцій, а також причин її зміни.
Якщо вам вдасться освоїти рішення хоч би цього завдання фундаментального аналізу, то заробляти за допомогою техні-чеського аналізу стане лише справою техніки.


0 Відгуків на “Фундаментальний підхід в макроекономіці”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук