Чинники що впливають на платіжний баланс

Платіжним балансом називається співвідношення між сумою всіх платежів, проведених даною країною іншим країнам за певний період, і сумою всіх надходжень, отриманих нею за той же період від інших країн. Баланс, в якому надходження грошових коштів перевищують їх витрачання, називають активним , в протилежному випадку - пасивним .

Структура платіжного балансу

Платіжний баланс має наступні розділи :

  • торговий баланс, тобто співвідношення між вивозом і ввезенням товарів;
  • баланс послуг і некомерційних платежів (баланс «невидимих» операцій);
  • баланс руху капіталів і кредитів

Торговий баланс

Історично зовнішня торгівля виступає початковою формою міжнародних економічних відносин, що зв'язує національні господарства в єдине світове господарство. Завдяки зовнішній торгівлі складається міжнародний розподіл праці, який заглиблюється і удосконалюється з розвитком зовнішньої торгівлі і інших міжнародних економічних операцій .
Показники зовнішньої торгівлі традиційно займають важливе місце в платіжному балансі. Співвідношення вартості експорту і імпорту товарів утворює торговий баланс . Оскільки значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється в кредит, існують відмінності між показниками торгівлі, платежів і надходжень, фактично проведених за відповідний період.
Економічне значення активу або дефіциту торгового балансу стосовно конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв'язків з партнерами і загальної економічної політики. Для країн, що відстають від лідерів по рівню економічного розвитку, активний торговий баланс необхідний як джерело валютних коштів для оплати міжнародних зобов'язань по інших статтях платіжного балансу. Для низки промислово розвинених країн (Японія, ФРН і ін.) активне сальдо торгового балансу використовується для створення другої економіки за кордоном.
Пасивний торговий баланс вважається небажаним і зазвичай оцінюється як ознака слабкості зовнішньоекономічних позицій стани. Це правильно для країн, що розвиваються, випробовують брак валютних надходжень . Для промислового розвитку країн це може мати інше значення. Наприклад, дефіцит торгового балансу США (з 1971 р. ) пояснюється активним просуванням на їх ринок міжнародних конкурентів (Західної Європи, Японії, Гонконгу, Тайваню, Південної Кореї і інших країн) по виробництву товарів все більшій складності. В результаті міжнародного розподілу праці, що складається, ефективніше використовуються ресурси в світових масштабах.
Дзеркальним віддзеркаленням дефіциту зовнішньої торгівлі США служить активне сальдо по цих операціях у згаданих партнерів, які використовують валютні надходження для закордонних капіталовкладень, зокрема в США.

Баланс послуг


1 Відгук на “Чинники що впливають на платіжний баланс”


  1. 1 stephanie tania

    saya minta tolong donk.
    tolong tampilkan laporan neraca pembayaran negara taiwan dan indonesia.
    terima kasih.

Залишити відгук