Архів за день 15 Травень 2008

Економічний цикл

Головне завдання структур держави, що управляють, забезпечити стабільний економічний розвиток країни і не допустити появи різних криз. На жаль, не можна раз і на завжди створити ідеальні закони, які б забезпечили бездоганне функціонування економічної машини з постійним зростанням виробництва, високою зайнятістю і низькій інфляції. . Більш того, як показує практика, взагалі не можна добитися стабільного економічного підйому тривалий час. За періодом виробничого зростання незмінно слідує період уповільнення темпів розвитку (у якнайкращому випадку). Це плата за розвиток, за те що державу нарощує своє багатство.
Останнє, накопичуючись в окремих галузях виробництва більш, ніж в інших, викликає дисбаланс попиту і пропозиції. Поки відбувається природний (або кероване державою) перерозподіл багатства між всіма галузями виробництва, економічний розвиток сповільнюється.
У економічній теорії подібні регулярні коливання назвали циклічністю , а окремий період коливання економічним циклом . Економічний цикл складається з ряду фаз економічної активності, що послідовно змінюють один одного: криза перевиробництва, депресія, пожвавлення і підйом.
Кінцевою і початковою фазою при розвитку циклу виступає криза перевиробництва . У цей період об'єм задіяного у виробництві капіталу починає перевищувати місткість ринку. Більшість підприємств проводять товарів і послуг більш того кількості, що може придбати споживач - відбувається затоварювання. Щоб ліквідовувати надлишок товарів, підприємці скорочують виробництво і/або знижують ціни на продукцію - зменшується прибуток підприємства. Зменшення прибутку спричиняє за собою скорочення робочих місць і/або зниження заробітної плати. Платоспроможність населення падає, що викликає подальше зменшення попиту.
Паралельно, як правило, порушуються кредитні відносини і криза охоплює весь фінансовий ринок.
У фазі депресії спад виробництва скорочується, припиняється падіння цін. Рівень безробіття залишається ще високим. Оскільки капітал тепер не приносить той прибуток, який приносив раніше, відсоток під які позичають капітал продовжує зменшуватися. Останнє спонукає підприємців брати дешеві кредити і вкладати їх у виробництво. З'являються передумови для пожвавлення виробництва.
Нарешті наступає фаза пожвавлення . Підприємці, задіявши узяті кредити, нарощують виробництво. Збільшується попит на робочу силу - безробіття скорочується. Купівельна спроможність населення збільшується - росте купівельний попит. Підприємці підвищують ціни на свою продукцію - росте норма прибули. Зростає попит на капітал - збільшується ставка позикового відсотка. Пожвавлення поступово охоплює по спіралі всі галузі виробництва. Починається фаза підйому .
Завдання держави полягає в тому, щоб з потреби втручатися в процес функціонування економічного ринку і усувати небезпечні перекоси в його розвитку.