Архів за день 27 Квітень 2008

Індекси ділового оптимізму дифузійні індекси

Введення. Надзвичайно популярні останніми роками в економічній статистиці індикатори, засновані на методиці побудови так званих дифузійних індексів. Подібного роду індекси, що за своєю природою є показниками ділового оптимізму учасників бізнесу, регулярно публікуються (під назвами PMI) в США, Англії і Германії, де вони створюються відповідними асоціаціями бізнесменів; застосовуються вони як для оцінювання спрямованості громадської думки так і для вимірювання динаміки об'єктивних показників.
У Японії ж аналогічний індекс TANKAN узятий на озброєння самим Центральним банком (BOJ) як інструмент аналізу динаміки економічних процесів для ухвалення рішень в області грошової політики.
Дифузійні індекси, на відміну від багатьох інших індикаторів соціально-економічної статистики, є чисто суб'єктивними показниками. Вони не вимірюють об'єм випуску, кількість замовлень, доходи і т.д., але є лише віддзеркаленням того, як учасники економічних процесів сприймають зміни, що відбуваються, - до кращого вони (на їх думку) або ж ведуть до погіршення. Не дивлячись на таку суб'єктивність, а точніше - саме завдяки ній - ці індекси володіють надзвичайно сильними пророчими властивостями, вони є випереджаючими індикаторами, що сильно корелюють з основними параметрами економічних циклів.
Дифузійний індекс будується за наслідками опиту великого числа учасників, кожний з яких відповідає на питання типу чи "покращали умови Вашого бізнесу в плані: нових замовлень, цін, ринку праці, термінів виконання замовлень, нових експортних замовлень і т.д."; при цьому він вибирає один з трьох варіантів відповіді: "так", "ні", "без зміни". Значення дифузійного індексу (diffusion index) обчислюється для конкретного питання як сума:
DI = {% що відповіли "так"} + 0,5 * { % що відповіли "без зміни"}
обчисливши такі дифузійні індекси для кожного питання, їх потім усереднюють, отримуючи складені середні індекси типа PMI або TANKAN. Вони вельми ефективно відстежують динаміку економічного циклу, будучи випереджаючими показниками: початок падіння індексу після періоду зростання передбачає перехід бізнес-цикла із стадії зростання (expansion) в спад (recessionn), а розворот догори після падіння передбачає початок відновлення (recovery). Тісна кореляція дифузійних індексів з економічною динамікою, оцінена за багаторічними статистичними даними, дозволяє використовувати їх навіть для прогнозу значень ВВП на квартал вперед.
Такі індекси публікують сьогодні майже всі країни Великої сімки, наприклад в Англії вони будуються з 1991 року (UK PMI або CBI-Corporation of British Industry). Німецький PMI почав виходити з 1998 року, він включає огляд 350 компаній з наступних п'яти питань: випуск (output), нові замовлення (new orders), зайнятість (employment), час постачання замовлень (supplier's delivery times), закупівлі товарних запасів (stocks of goods purchases). З 1999 року виходить і об'єднаний PMI по євро-регіону, що охоплює 11 держав з єдиною валютою євро (EU PMI).