Архів за день 17 Квітень 2008

Типи графіків і основних тенденцій зміни ціни

Так вже трапилося, що найбільш інформативним і швидкодіючим каналом сприйняття інформації людиною є зрітельний, людина швидко "прочитує" і "переварює" зорові образи. Тому прагнення людей до графічної інтерпретації процесів, явищ і т.д. з метою їх аналізу і вивчення є цілком природним.

Це ж відноситься і до графічної інтерпретації функцій, або простіше - до прагнення дослідників "побачити" функціональну залежність у вигляді графіка.

Таку можливість ми дістали завдяки видатному винаходу французького математика Рене Декарта, який для графічного відображення залежних величин (функцій) ввів систему прямокутних координат на площині, яка в його честь була названа декартовою. У цій системі дві прямі - горизонтальна (вісь абсцис або аргументів) і вертикальна (вісь ординат або значень функції) перетинаються під прямим кутом, точка перетину - початок координат.

Типи графіків і основних тенденцій зміни ціни →